Nöroloji

7M Hastanesi > Tıbbi Birimler

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. Nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, baş ağrıları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmiştik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanı sıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Nöroloji hekimleri (nörolog); beyin ve sinir cerrahisi (nöroşirürji), psikiyatri, psikoloji, göz, fizik tedavi gibi branşlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar.

Kullanılan tanısal yöntemler arasında MRI, BBT, DOPPLER USG, EEG ve EMG bulunmaktadır.

Tedavi alanlarına giren ana hastalıklar;

1. Serebrovasküler hastalıklar  
   - Beyin kanamaları  
   - Beyin damar tıkanıkları
2. Epilepsi
3. Migren
4. Hareket bozuklukları
   - Parkinson
   - Esansiyel Tremor
   - Diskinezi
   - Distoni
   - Huzursuz Bacak Sendromu
5. Demiyalizan hastalıklar
   - Multipl Skleroz
   - Transvers Myelit
6. Periferik sinir hastalıkları
   - Nöropatiler
   - Guillen Barre Sendromu
7. Kas ve nöromüsküler kavşak hastalıkları
   - Myopatiler
   - Myastenia Gravis
8. Baş, boyun, bel ağrıları
   - Vasküler
   - Gerilim
   - Servikojenik Başağrıları
   - Nevraljiler
9. Demansiyel sendromlar
   - Delirium
   - Ensefalit
   - Demans
10. Sistemik ve metabolik nöroloji hastalıkları
   - Hipertansif Ensefalopati
11. Omuriliğin travma dışı hastalıkları
   - Spondilotik Miyelopati
   - Myelitler
   - Omurilik Tümörleri
   - Subakut Kombine Dejenerasyon
12. Konuşma bozuklukları
   - Afazi

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. 7M Hastanesi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz