Laboratuvar

7M Hastanesi > Tıbbi Birimler

Özel 7M Hastanesi laboratuvarı 7/24 hizmet veren bir ünitedir. Laboratuvarımızda deneyimli biyokimya ve mikrobiyoloji uzman hekimlerinden oluşan profesyonel ekibimiz ve ileri düzey analiz cihazlarımız ile hastalarımıza ve klinisyenlerimize hizmet vermekteyiz. Çoğu laboratuvarlarda olduğu gibi, hastanemizde çalışılmayan testler hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımız, yapılan iç kalite ve dış kalite kontrol testlerinin denetimlerinde laboratuvar sonuçlarımız, uluslararası düzeyde güvenilir bulunmuştur.

Klinik biyokimya, hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırt edilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapıldığı bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün laboratuvar bilimidir. Klinikte hastalık tanısını koyabilmek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz sonuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gereklidir. Klinik biyokimyada elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalık tanısına destek, yol gösterici ya da öncü olabilirler. Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamamlamanın ötesinde bir olay olarak bütünleşmişlerdir. Tek başlarına hastalık tanısında yeterli olamazlar. Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısındaki tamamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin hastalık belirtileri ortaya çıkmadan da klinik biyokimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucunda elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

Klinik mikrobiyoloji, hastalık yapan ve tespit edilmiş olan mikroorganizmalarla ilgilenmektedir. Bu mikroorganizmalar sıklıkla görülen hastalıklarda sık bulunanlar olabileceği gibi, hayvanlardan bulaşan zoonozlar, gıdalardan bulaşanlar ve doğada yaygın olarak bulunarak fırsatçı patojen özellik gösteren mikroorganizmalar olabilir. Klinik Mikrobiyoloji içinde hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birisinin ayrı ayrı düşünülüp incelenmesi gerekir. Klinik Mikrobiyoloji öncelikle bakterileri incelemektedir. Bu incelemede bakterilerin genel özellikleri, laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, epidemiyoloji, korunma, tedavi ve tanımlanması için kullanılan besiyerleri gibi ana başlıklarla bilgi verilmektedir. Kültür, antibiyogram testleri mikrobiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. 7M Hastanesi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz