Fırat AKDENİZ

Dr. Öğr. Üyesi
Fırat AKDENİZ

Üroloji
 • İlgi Alanları
  • Üroloji Uzmanı

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı: FIRAT AKDENİZ

2. Yabancı Dil: İngilizce

3. Unvanı: Tıp doktoru

4. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Tıp Doktorluğu

1998-2004

Özel Samsun Büyük Anadolu Hastanesi

Acil Servis Hekimliği

2004-2005

Sağlık Bakanlığı Çorum Osmancık İlçesi 112 İstasyonu

Pratisyen Hekim

2005-2007

SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Asistanlığı

2007-2012

SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Uzmanı

2012-2013

SB İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Üroloji Uzmanı

2013-2016

SB Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji Uzmanı

2016

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Üroloji Uzmanı-Ürolojik Laparoskopi Eğitimi

2017 (3 Ay)

Özel Trabzon 7M Hastanesi

Üroloji Uzmanı

2020-

5. Akademik Unvanlar: -Uzman doktor

                                         - FEBU-(Fellow of European Board of Urology, 2017)

6. Uzmanlık Tezi: Major Yanık Travması Olan Hastalarda Erektil Fonksiyonların Değerlendirilmesi

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Serdar Çelik, Firat Akdeniz, Muge Afsar Yildirim, Ozan Bozkurt, Merve Gursoy Bulut, Mehmet Levent Hacihasanoglu, Omer Demir. Tadalafil versus alpha blockers (alfuzosin, doksazosin, tamsulosin and silodosin) as medical expulsive therapy for distal and proximal ureteral stones. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia (2018) 90,2 117-122

2. Serdar Celik , Firat Akdeniz , Muge Afsar Yildirim , Ozan Bozkurt , Merve Gursoy Bulut , Mehmet Levent Hacihasanoglu , Omer Demir. Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ureteral Stones. Kaohsiung Journal of Medical Sciences (2017) 33, 290e294

3. Hakan Türk, Sıtkı Ün, Gamze Asli Şener, Melda Türken, Pınar Şamlıoğlu, Nisel Yılmaz, Şükran Köse, Mehmet Yoldas, Mustafa Karabıçak, Batuhan Ergani, Hüseyin Tarhan, Fırat Akdeniz, Ferruh Zorlu. Clinical And Microbiological Characteristics Of Transrectal

Prostate Biopsy-Related Acute Bacterial Prostatitis In Turkey. Mitteilungen Klosterneuburg, 66(2016)6, Biomonthly ISSN:0007-5922

4. Ali Feyzullah Şahin, Muammer Altok, Fırat Akdeniz, Güner Yıldız, Rauf Taner Divrik. . Second primary cancers in patients with urothelial cancers. Investig Clin Urol 2016;57:330-335. http://dx.doi.org/10.4111/icu.2016.57.5.330

5. Orhan Ureyen, Emrah Dadalı, Fırat Akdeniz, Tamer Şahin, Mehmet Tahsin Tekeli, Nuket Eliyatkın, Hakan Postacı, Enver İlhan. Co-existent breast and renal cancer Ulus Cerrahi Derg 2015; 31: 238-40 DOI: 10.5152/UCD.2015.2874

6. Sıtkı Ün, Yüksel Yılmaz, Mehmet Yıldırım, Fırat Akdeniz, Hakan Türk, Osman Koca. Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury. 01 Jan 2015, 21(1):57-62

7. Koc G, Yilmaz Y, Un S, Akbay K, Akdeniz F. The effect of alpha blockers on uroflowmetric parameters in different voiding positions. Can Urol Assoc J. 2013 May-Jun;7(5-6):E329-32

8. Huseyin TarhanErtan CanFirat AkdenizIlker AkarkenOzgur Cakmak, and Ferruh Zorlu. Relationship between circumcision scar thickness, postcircumcision mucosal cuff length measures and premature ejaculation. Scandinavian Journal of Urology. 2013 August; Vol. 47, no.4, Pages 328-332


 

7.2 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka sunumları

1. H Turk, S Un, GA Sener, M Yoldas, F Akdeniz, E Arslan.Prostate Biopsy to Diagnose Acute Bacterial Prostatitis: Current Microbiological Spectrum, Sensitivity to Antibiotics, and Clinical Findings in Turkey. EJMO 2018, 61 (60), 0.342

2. Sıtkı Ün, Gökhan Koç, Hakan Türk, Osman Koca, Yüksel Yılmaz, Fırat Akdeniz. Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi Affect of the anesthesia method on re-biopsy decision performed during prostate biopsy. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2015;54(3):124-126

3. Esat Kaan Akbay, Gökhan Koç, Nihat Devrim Filiz, Sıtkı Ün, Fırat Akdeniz, Yüksel Yılmaz. Does a prilocaine 2% injection into the nephrostomy tract have a role in acute pain management after a lower caliceal puncture during  a percutaneous nephrolithotomy? A prospective randomized study  with 100 patients. Turkish J Urology 2012; 38: 70-73

4. Burak Arslan, Baran Antar, Zafer Kozacıoğlu, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz. Post-prostatektomi İnkontinans Olgularında Transobturator Askı Operasyonu Sonuçlarımız. Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (3): 135-140

5.Fırat Akdeniz, Burak Arslan, Halil İbrahim Bozkurt, Tarık Yonguç, Mehmet Levent Hacıhasanoğlu, Hüseyin Tarhan, Süleyman Minareci. Kadınlarda Nadir Bir Üriner Retansiyon Nedeni: Fowler Sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2013; 23 (3): 165-167

6. Esat Kaan Akbay, Ülkü Küçük, Fırat Akdeniz, Emel Ebru Pala, Gökhan Koç. Tüberküloz Epididimorşit: Olgu Sunumu. Yeni Üroloji Dergisi - The New Journal of Urology 2011; 6 (2): 42-44

7. İbrahim Halil Bozkurt, Burak Arslan, Tarık Yonguç, Fırat Akdeniz. Dev skrotal mesane hernisi: İki vaka raporu ve literatürün gözden geçirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2014;

7.3 Uluslararası hakemli dergilerde revizyon aşamasındaki makaleler

1. Erectile dysfunction in patients with major burn injury. Revista Internacional de Andrología, 2019

7.4 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan

Bildiriler

1. A new approach for prostatic rhabdomyosarcoma in children: Laparoscopic prostatectomyE Özden, M Gulsen, S Oner, F Akdeniz, Y Bostanci, YK Yakupoglu, European Urology Supplements 17 (4), e2136, 2018

2. Tadalafil versus alpha blockers (alfuzosin, doksazosin, tamsulosin and silodosin) as medical expulsive therapy for distal and proximal ureteral stones. European Association of Urology 12th South Eastern European Meeting 2016 (SEEM 2016), European Urology Supplements 15 (10), e1277-e1278. 2016

3.  Computed tomography findings predicting the success of silodosin for medical expulsive therapy of ureteral stones. European Association of Urology 12th South Eastern European Meeting 2016 (SEEM 2016), European Urology Supplements 15 (10)

4. Is transobturator sling procedure the first choice for the treatment of post-prostatectomy incontinence? EAU (European Urology Congress) Milano, March 2013 (Poster), European Urology Supplements 12 (4), e1194, S86b, 2013

5. The Effect of Body Mass Index on Operative and Fluoroscopy Time, Postoperative Hematocrite and Creatinin Values in Percutaneous Nephrolitotomy. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

6. The Effect of Reccurrent Biopsies on Infection Rates, Hematuria, Rectal Hemorrhage and Hematospermia. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

7. Does Diabetes Mellitus Affect Infection Rates after Prostate Biopsy? 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

8. Effect of Urethral Catheter in Infection Rates After Prostate Biopsy. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

9. Does Intestinal Preparation Before Prostate Biopsy Guided by Transrectal Ultrasonography Affect Infection Rates? 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

10. Effect of Dilatation Type Used During Percutaneous Nephrolitotomy Operations on Operation and Fluoroscopy Times, Preoperative and Postoperative Hematocrit and Creatinine Levels. 31st Congress of SIU(The Société Internationale d’Urologie). Berlin, October 2011 (Poster)

11. Effect of the Anesthesia Method Used During Prostate Biopsy on Re-Biopsy Decision. G Koc, F Akdeniz, Y Yilmaz, H Turk. Urology 78 (3), S334-S335, 2011

12. The Demography And Partner's Relationship Of Premature Ejaculation In Turkey: Multicenter Study: 185

E Can, O Demir, B Gumus, T Degirmenci, A Bolukbasi, M Basar, C Akbal, GK Özgür, B Alici, K Inci, A Aridogan, H Erol, F Akdeniz, F Zeren, AA Esen.

The Journal of Sexual Medicine Supplement 7, 209-210, 2010

13. The Applıcabılıty of a Premature Ejaculation Profile Questionnaire Forms in Our Country

E Can, O Demir, B Gumus, T Degirmenci, A Bolukbasi, M Basar, C Akbal, GK Özgür, B Alici, K Inci, A Aridogan, H Erol, F Akdeniz, F Zeren, AA Esen

The Journal of Sexual Medicine Supplement 7, 209-209, 2010

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Pediatrik Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Prostatik Rabdomyosarkom.  5.Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi 2018

 1. Laparoskopik parsiyel nefrektomi: Yıllar içinde ne öğrendik? 13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

 1. Renal Transplante Hastada Laparoskopik Radikal Prostatektomi  13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

 1. Segmental Arter Yaralanmasının Laparoskopik Kontrolü 13.Üroonkoloji Kongresi Antalya 2017

 1. Distal ve proksimal üreter taşlarında medikal ekspulsif tedavide tadalafil ve alfa blokerlerin yeri. 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Analya 2016

 1. Üreter taşlarında silodosin’in medikal ekspulsif tedavi başarısını öngörmede bilgisayarlı tomografinin yeri. 4. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya 2016

 1. Renal kolikli hastalarda taş hastalığını predikte eden faktörler: 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

 1. Renal kolikli hastalarda taşa bağlı girişim gereksinimini predikte eden faktörler: 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

 1. Turkiye’de nadir bir parazitikenfeksiyon: Mesane Yerleşimli Şistozomiazis. 3.Ürolojik Cerrahi Kongresi. Antalya 2016

 1. Meme ve Böbrek Tümörü: Eş Zamanlı Birliktelik: Olgu Sunumu. 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya 2013 (Poster)

 1. Prematür Ejekülasyonda Sünnet Skar Kalınlığının Rolü: Pilot Çalışma. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

 1. Prostat Biopsisi Sırasında Uygulanan Anestezi Yönteminin Yeniden Biopsi Kararına Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

 1. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) Operasyon ve Skopi Sürelerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

 1. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Uygulanan Dilatasyon Tipinin Preoperatif ve Postoperatif Hematokrit ve Kreatinin Değerlerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

 1. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) Preoperatif ve Postoperatif Hematokrit ve Kreatinin Değerlerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

 1. Perkütan Nefrolitotomi Operasyonlarında Uygulanan Dilatasyon Tipinin Operasyon ve Skopi Sürelerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

 1. Diabetes Mellitus Prostat Biopsisi Sonrası Enfeksiyon Oranlarını Etkiler mi? 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

 1. Transrektal Ultrason Eşliğinde Yapılan Prostat Biopsisi Öncesi Yapılan Barsak Hazırlığı Enfeksiyon oranlarını Etkiler mi? 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

 1. Üretral Kataterin Prostat Biopsisi Sonrası Enfeksiyon Oranlarına Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Sözlü Sunum)

 1. PNL Operasyonu Sonrası %2 Prilokain Enjeksiyonunun Akut Ağrı Kontrolündeki Etkinliği. 9.Ulusal Endoüroloji Kongresi. Ankara, Ekim 2011 (Sunulu Poster)

 1. Farklı İşeme Pozisyonlarının Üroflowmetrik Parametreler Üzerine Etkisi. 21.Ulusal Üroloji Kongresi. İstanbul, Kasım 2010 (Poster)

İLGİ ALANLARI

-Üroonkoloji

          .Prostat Kanseri

          .Mesane Kanseri

          .Böbrek Kanseri

          .Testis Kanseri

-Böbrek ve Üreter (İdrar Kanalı) Taşları

      

          .Böbrek Taşı Cerrahisi

                     -Perkütan Taş Cerrahisi (PNL, Mini PNL)

                     -RIRS (Tamamen Kapalı Böbrek Taşı Cerrahisi)

                     -Laparoskopik Taş Cerrahisi

          .Üreter Taşı Cerrahisi

                     -URS

-Laparoskopik Cerrahi

-Prostatın İyi huylu hastalıkları (BPH)

-Erkek ve Kadın İdrar kaçırma problemleri tanı ve medikal/cerrahi tedavisi

-Erkek ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

MESLEKİ ÜYELİKLER

-Ürolojik Cerrahi Derneği

-Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Derneği

-Avrupa Üroloji Derneği

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. 7M Hastanesi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz