Ahmet Turan DAĞLI

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Turan DAĞLI

Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • İlgi Alanları
  • Minimal invaziv cerrahi ( vidasız dar kanal ameliyatları)
  • Mikrodiskektomi
  • Endoskopik diskektomi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ                                                    

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ahmet Turan Dağlı

T.C. Kimlik No: 57310106496

Doğum Tarihi: 25.10.1973      

Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık

Tel: 5324380999

Derece  

Bölüm/Program

Üniversite  

Yıl  

Lisans 

Tıp Fakültesi

Osmangazi Üniversitesi

1997

 Tıpta Uzmanlık 

Beyin ve sinir cerrahisi

Erciyes üniversitesi

2009

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışmanı :

 Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Akut Dönem ve 3 Yıl Sonra Hipofiz 

Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Danışman: Prof.Dr.Ahmet Selçuklu

Görevler: 

Görev

Unvanı  

Görev Yeri

Yıl  

Pratisyen Dr

Sağlık ocağı

1998-2003

Dr.Ar.Gör.   

Erciyes Üniversitesi beyin ve Sinir Cerrahisi

2003-2009

Op.Dr

Rize Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2009-2011

Op.Dr

Rize Özel Şar Hastanesi

2011-2016

Yrd.Doç.Dr.

Op.Dr.

Op.Dr.

Hitit Üniversitesi Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahi A.D.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi

Trabzon Özel 7M Hastanesi

2016-2019

2019- 2020

 2020-

                              

İdari Görevler :  

Sağlık Gurup Başkanlığı           Kayseri Felahiye Devlet Hastanesi    1998-2001

Sağlık Gurup Başkanlığı       Kayseri Talas 1 Nolu Sağlık Ocağı       2002-2003

Mesul Müdür Yardımcılığı      Rize Özel Şar Hastanesi                    2013-  2016   

Yabancı Dil  Puanı  : 68.75   

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Nöroşirurji Derneği

Middle East Spine Society

ESERLER  

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1.Clinic Endocrinology (Oxf). 2007 Dec;67(6):931-7. Epub 2007 Jul 30.

High risk of pituitary dysfunction due to aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a 

prospective investigation of anterior pituitary function in the acute phase and 12 months  after the event.

Tanriverdi F, Dagli AT, Karaca Z, Unluhizarci K, Selcuklu A, Casanueva FF, Kelestimur F.

A.2.Pituitary. 2013 Mar;16(1):76-82. 

 Three years prospective investigation of pituitary functions following subarachnoid     

haemorrhage.

Karaca Z, Tanriverdi F, Dagli AT, Selcuklu A, Casanueva FF, Unluhizarci K, Kelestimur F.

A.3.Turkısh neurusurgery, Received: 3.7.2013 / Accepted: 28.7.2013

DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.8710-13.1

 1. Comparison of Bilateral Decompression via Unilateral Approach and Classic 

Laminectomy in Patients with Spinal Stenosis

Onur Yaman, Nail Özdemir, Ahmet Turan Dağlı, Erdem Acar, Sedat Dalbayrak, Cüneyt 

Temiz.

A.4.The effects of microdecompression on quality of life in patient who have lumbar 

degeneratif spinal stenosis with or withouth degenerative spondylolisthesis

Mustafa Ogden, Ulas Yuksel, Bulent Bakar, Suleyman Akkaya, Kagan Kamasak, Ahmet T. Dagli

Date Acceppted: June 04, 2018

DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.22988-18.2

A.5.Effects of Nimodipine and Nigella sativa on Oxidative Stress 

and Apoptosis in Serum and Brain Tissue of Rats with Ecperimantal Head Trauma

Kagan KAMASAK, Kagan BASARSLAN, Ahmet Turan DAGLI, Mustafa OGDEN, Ulas ALABALIK, Adnan EKINCI, Adnan CEVIZ

DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.25523-19.3

Received: 15.01.2019 / Accepted: 14.04.2019

Published Online: 20.05.2019

A.6.The healing effects of thymoquinone and dexphantenol in sciatic nerve compression injury in rats

Mustafa Ogden, Sahika Burcu Karaca, Gulcin Aydin, Ulas Yuksel, Ahmet Turan Dagli, Suleyman

Akkaya, Bulent Bakar

Journal of investigative surgery, 19.08.2019

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1.O.Yaman, N.Özdemir, Ö.Akar, A.T.Dağlı, O.Özel, Ö.Durmaz, 9 th Asian Congress of 

Neurological Surgeons konferansı dahilinde "9 th Asian Congress of Neurological 

Surgeons" bildiri kitapçığındaki "Non-leukaemic granulocytic sarcoma of the thoracic 

spine", 193 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2012

B.2.O.Yaman, N.Özdemir, Ö.Akar, O.Özel, A.T.Dağlı, Ö.Binatlı, 9 th Asian Congress of 

Neurological Surgeons konferansı dahilinde "9 th Asian Congress of Neurological 

Surgeons" bildiri kitapçığındaki "A case report: Intramedullary cervicothoracal spinal cord 

ganglioma", 195 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2012

B.3.O.Özel, O.Yaman, A.T.Dağlı, 9 th Asian Congress of Neurological Surgeons  konferansı dahilinde "9 th Asian Congress of Neurological Surgeons" bildiri kitapçığındaki 

"A case report: Bullet in the brainstem", 224 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2012

B.4.Mustafa Öğden, Ulaş Yüksel, Bülent Bakar, Sancar Serbest, Ahmet Turan Dağlı

Kağan Kamaşak, 16.World Congress of Neurosurgery, SP.19 /oral presentations-71, 

Effects of Non-Instrumental Microdecompression on Quality of Life in Patients with 

Lumbar Spinal Stenosis 218, İstanbul, Türkiye, ağustos 2017 C. Yazılan  kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C.1.Omurga ve Omurilik Tümörleri, Bölüm Adı: (Spinal Tümörlerde Sınıflama Ve 

Epidemiyoloji) (2015).,DAĞLI AHMET TURAN, YAMAN ONUR, Buluş Yayınevi,Editör: 

Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Basım Sayısı:1,Türkçe(Bilimsel Kitap),(Yayın

No:3427042) 

C.2.Spinal Deformiteler, Bölüm Adı:(İdiopatik Skolyozda Cerrahi Dışı Tedavi 

Yaklaşımları:Korse Kullanımı)(2016).,MENEKŞE GÜNER, DAĞLI AHMET TURAN, Buluş 

Yayınevi,Editör: Sedat Dalbayrak, Onur Yaman, Basım Sayısı:1, Türkçe(Bilimsel  Kitap),(Yayın No:3427048) 

C.3.Spinal Deformity Study Group, Spinal Deformitelerde Radyografik Ölçümler, Çeviri 

Editörleri  (2018), Göktuğ Akyoldaş, Kağan Başarslan, Ahmet Turan Dağlı,…

Buluş Yayınevi ( Çeviri Bilimsel Kitap)

C.4.2019 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti

BÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)

Lomber Disk Hernileri, Bölüm 3, 2417-2419, Ahmet Turan Dağlı

BAŞ EDİTÖR VE PROJE KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Adem ÖZKARA

Dr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUN

Uzm. Dr. Bulut DEMİREL

Prof. Dr. Murat KEKİLLİ

ISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk)

978-605-7578-55-6 (1.c)

978-605-7578-56-3 (2.c)

978-605-7578-57-0 (3.c)

C.5. 2019 Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti

BÜTÜNCÜL TIP (Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi)

Spinal Travmalar, bölüm 5, 2424-2426, Ahmet Turan Dağlı

BAŞ EDİTÖR VE PROJE KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Aydın ÇİFCİ

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Adem ÖZKARA

Dr. Öğr. Üyesi Serkan TURSUN

Uzm. Dr. Bulut DEMİREL

Prof. Dr. Murat KEKİLLİ

ISBN: 978-605-7578-54-9 (Tk)

978-605-7578-55-6 (1.c)

978-605-7578-56-3 (2.c)

978-605-7578-57-0 (3.c)

C.6. Omurganın erken yaşlanması predispozan ve genetik faktörler

Ahmet Turan Dağlı, Atilla Yılmaz 31 ekim- 3 kasım 2019  Antalya.

Türk Nöroşirurji Derneği Yaşlanan Omurga sempozyumu 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1.Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(2):69-73, 2014 doi:10.5222/sscd.2014.069

Kafaya Ateşli Silah Yaralanması 

Onur Yaman, Ahmet Turan Dağlı, Ali Rıza Güvercin, Kayhan Kuzeyli 

D.2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Dergisi, 2018

Servikal myelopatili hastalarda unilateral yaklaşım ile bilateral dekompresyonun klinik  sonuçları

Mustafa Öğden, Süleyman Akkaya, Ulaş Yüksel, Ahmet Turan Dağlı, Bülent Bakar, Mehmet  Faik Özveren

D.3. Osmangazi Tıp Dergisi, 30.04.2019 

Doi: 10.20515/otd.551271

Potential Risk Factors in Development of the “Halo Sign” in 

Patients Performed Transpedicular Screw Fixation Through the 

Posterior Spinal Approach

Posterior Spinal Yaklaşımla Transpediküler Vida Fiksasyonu Yapılan 

Hastalarda “Halo İşareti” Gelişimindeki Potansiyel Risk Faktörleri

Mustafa Ogden, Ulas Yuksel, Ibrahim Akkurt, Ahmet Turan Dagli

Bulent Bakar, Mehmet Faik Ozveren

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1.Türk Nöroşirürji Derneği XXV. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk 

Nöroşirürji Derneği XXV. Bilimsel Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Chiari Tip I 

Malformasyonlu bir hastanın cerrahisiz kendi kendine rezolüsyonu", 215 pp., Antalya, 

Türkiye, Nisan 2011

Ahmet Turan Dağlı, Onur Yaman, A.R.Güvercin, Kayhan Kuzeyli, 

E.2.Türk Nöroşirürji Derneği XXV. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk 

Nöroşirürji Derneği XXV. Bilimsel Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ateşli silah yaralanması 

olgu sunumu", 204 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011

Onur Yaman, Ahmet turan Dağlı, A.R.Güvercin, Kayhan Kuzeyli

E.3.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2012, cilt:22,ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 26. bilimsel 

kongresi elektronik poster sunumları)

Pseudomonas aeroginosa'nın neden olduğu torakal spinalepidural apseli hasta

Onur Yaman, Nail Özdemir ,Ömer Akar, Özcan Binatlı, Volkan Ünal, Ahmet Turan Dağlı

Oğuz Özel, Füsun Demirçivi Özer

E.4.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2012, cilt:22,ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 26. bilimsel 

kongresi elektronik poster sunumları)

Herpes simplex serebelliti sonucu gelişen akut hidrosefali

Onur Yaman, Nail Özdemir ,Ömer Akar, Özcan Binatlı, Volkan Ünal, Oğuz Özel, Ahmet 

Turan Dağlı, , Füsun Demirçivi Özer

E.5.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2012, cilt:22,ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 26. bilimsel 

kongresi elektronik poster sunumları)

 Klippel feil tanısı olan hastada servikotorasik fraktür dislokasyon

Onur Yaman, Nail Özdemir ,Ömer Akar, Özcan Binatlı, Volkan Ünal,Oğuz Özel, Ahmet 

Turan Dağlı, , Füsun Demirçivi Özer

E.6.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2012, cilt:22,ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 26. bilimsel 

kongresi elektronik poster sunumları)

Posttravmatik T11-T12 fraktür lateral dislokasyon: Nörolojik defisiti olmayan olguda 

posterior uzun segment enstrümantasyon

Onur Yaman, Nail Özdemir ,Ömer Akar, Volkan Ünal, Özcan Binatlı, Oğuz Özel, Ahmet 

Turan Dağlı, , Füsun Demirçivi Özer

E.7.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

Cervical rib mimicking cervical disc disease: a case report and short review of literatüre Ahmet Turan Dağlı, Kağan Kamaşak, Seyit Kağan Başarslan

E.8.Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

A minimal invasive approach for atypical hagman’s fracture: a technical note

Ahmet Turan Dağlı, Kağan Kamaşak, Seyit Kağan Başarslan

E.9. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

Temporarily paresis caused by a facet joint injection: a case report

Ahmet Turan Dağlı, Kağan Kamaşak, Seyit Kağan Başarslan

E.10. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

The injection for priformis syndrome: a thecnical note

Ahmet Turan Dağlı, Kağan Kamaşak, Seyit Kağan Başarslan

E.11. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

Our first experience of moyamoya disease: a case report

Kağan Kamaşak, Ahmet Turan Dağlı, Seyit Kağan Başarslan, Adil Yılmaz

E.12. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2018, cilt: 28, ek sayı ( Türk Nöroşirurji Derneği 32. 

bilimsel kongresi elektronik poster sunumları)

Management of hagman’s fracture with only one-sided transpedicular screw fixation: a 

case report

Kağan Kamaşak, Ahmet Turan Dağlı, Seyit Kağan Başarslan, Mustafa Öğden

  

  

Özel 7M Hastanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz

Detaylı Bilgi
Online Randevu E-Sonuç

Değerli ziyaretçimiz gizliliğiniz bizim için önemlidir. 7M Hastanesi olarak sizlere hizmet verirken yasal düzenlemeler kapsamında bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Aydınlatma metni ve kişisel veri işleme politikamızı buradan inceleyebilirsiniz